Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Eurostal - Metale S.A.

ul. M. Reja 9a
35-211 Rzeszów

Tel: 178542537
Tel./Fax: 178542545

www.eurostal-metale.pl

www.eurostal-metale.ipr.pl

e-mail:
biuro@eurostal-metale.pl


W naszej ofercie:


Wyroby ze stali nierdzewnej:

 • blachy
 • kształtowniki z/gięte
 • pręty

Rury stalowe:

 • przewodowe
 • instalacyjne
 • kotłowe
 • precyzyjne
 • kwasoodporne

Blachy stalowe czarne

ZAPRASZAMY

Poleć nas:

O firmie

Historia Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "EUROSTAL - METALE" S.A. w Rzeszowie sięga 1996r. W dniu 20 września tego roku trzej wspólnicy podpisali w Dębicy umowę spółki cywilnej Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego HJS "METALE".

W wyniku zmian osobowych w spółce, oraz mając na względzie dalszy rozwój przedsiębiorstwa postanowiono przenieść siedzibę firmy do Rzeszowa.

Realizując ten zamiar spółka wydzierżawiła na ul. Przemysłowej 12 halę magazynową, plac składowy oraz pomieszczenia biurowe i w dniu 01.04.1999r. rozpoczęła działalność w nowej siedzibie. Z tym dniem aktualni Wspólnicy postanowili zmienić nazwę firmy na Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "EUROSTAL - METALE" S.C.

Zgromadzenie Wspólników odbyte w dniu 17.10.2000r. postanowiło z dniem 31.03.2001r. zakończyć działalność spółki cywilnej, a jako kontynuację działalności zawiązać spółkę akcyjną.

W dniu 28.10.2000r. ostatni współwłaściciele spółki cywilnej w Kancelarii Notarialnej Pani Teresy Panek - Wiśniowskiej jako członkowie założyciele zawiązali spółkę akcyjną pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowego "EUROSTAL - METALE" S.A. z kapitałem akcyjnym w wysokości 300 tysięcy złotych, a w 2005r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 600 tyś. złotych.

Na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy z dnia 22.12.2000r. sygn. Akt Ns Rej H 951/200, Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego wymienionego Sądu pod pozycją RHB 2406, a 03.04.2002r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103550 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dążąc do trwałego uregulowania miejsca siedziby, spółka w dniu 30.12.2002r. zakupiła w Rzeszowie przy ulicy M. Reja 9a prawo wieczystego użytkowania 6651m2 gruntu zabudowanego hala magazynowo - biurową o powierzchni użytkowej 3.261m2 . Po niezbędnych adaptacjach pomieszczeń magazynowo - biurowych od dnia 01.02.2003r. przedsiębiorstwo przeniosło swoją działalność do nowej siedziby.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom i przyszłym oczekiwaniom naszych kontrahentów oraz dążąc do doskonalenia swojej działalności firma w 2004r. podjęła działania zamierzające do wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000.

Przez okres 8 miesięcy pracownicy przedsiębiorstwa przy udziale firmy doradczej podejmowali działania wprowadzające w spółce zasady pracy zgodne z wymaganiami norm. Po pomyślnie odbytym w dniu 19.11.2004r. audicie potwierdzającym spełnienie wymagań normy DIN EN ISO 9001:2000 spółka na okres trzech lat otrzymała od TUV Saarland e.V. Certyfikat nr 71 100 E 446, potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych.


Działalność podstawowa

Podstawową działalnością P.H.U. "EUROSTAL - METALE" S.A. w Rzeszowie jest sprzedaż wyrobów hutniczych. Mając na celu przyszłościowy układ organizacyjny w przedsiębiorstwie dokonano podziału sprzedawanych towarów z uwzględnieniem ich specyfiki na grupy asortymentowe, które odpowiadają poszczególnym magazynom.

 • Asortyment stali nierdzewnych - grupuje sprzedaż wyrobów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
  i żaroodpornej w postaci blach, prętów, rur, profili i kształtowników.
 • Asortyment rur stalowych - grupuje sprzedaż pełnego asortymentu rur stalowych czarnych
  i ocynkowanych ze szwem i bez szwu, oraz wyrobów armatury w postaci kolan, trójników i zwężek.
 • Asortyment blach stalowych czarnych - grupuje sprzedaż blach stalowych czarnych walcowanych
  na zimno i gorąco
 • Pozostałe wyroby hutnicze - grupa asortymentowa, która grupuje wyroby hutnicze w postaci blach ocynkowanych, wyrobów aluminiowych - głównie blach i taśm oraz innych wyrobów hutniczych

Polityka plików cookie

Zapoznaj się z polityką plików cookies.

Czy akceptujesz?